Kursplaner utan läsinlärning

Kursplaner utan läsinlärning
Skolverket reviderade skolans kursplaner. I dag skriver läsforskare och dyslexirörelsen en debattartikel i Aftonbladet: "Det är märkligt att den grundläggande läsinlärningen inte tas upp i svenskans kursplaner för de yngsta eleverna."

“Skolverket har under det gångna året reviderat skolans kursplaner och revideringen kommer under våren att antas av regeringen.

Syftet med revideringen är att fokusera mer på fakta och förståelse och att kurs- och ämnesplanerna i högre grad ska anpassas efter ämne och årskurs eller stadium.

När det gäller ämnet svenska saknar förslaget tyvärr i viktiga avseenden både årskursanpassning och progression. Bland det kanske mest oroande är att det i kursplanerna för ämnet svenska inte finns någon skrivning om den tidiga läsinlärningen. Det framstår som besynnerligt att läsning och matematik, två viktigaste basfärdigheterna på lågstadiet, behandlas helt olika i kursplanerna.

Läsningens slutmål, det vill säga läsförståelse, omnämns i kursplanerna för åk 1 till 3, liksom elevernas förmåga att bearbeta texter och skriva såväl för hand som med digitala verktyg.

Men under de första skolåren handlar det framför allt om att tillägna sig basfärdigheten, att knäcka koden och lära sig läsa. Det är därför märkligt att den grundläggande läsinlärningen inte tas upp i svenskans kursplaner för de yngsta eleverna.

Läsförmågan är en basfärdighet och det viktigaste och mest angelägna innehållet under lågstadietiden. Detta måste tydliggöras i kursplanerna. “

Läs hela artikel på Aftonbladets hemsida. 

Bild av en liten flicka som läser.
Foto av Josh Applegate / Unsplash
Annonser