Köp boken 19 råd för att skriva begripligt

Köp boken 19 råd för att skriva begripligt
Köp boken "19 råd för att skriva begripligt" som hjälper dig att skriva texter som är lätta att läsa och att förstå.

Vill du lära dig att skriva texter som är lätta att läsa och att förstå? Läs då skriften 19 råd för att skriva begripligt.

Köp boken genom att kontakta förbundet på forbundet@dyslexi.org / 08-665 17 00.
Pris: 120 kronor plus frakt.

Ladda ner boken 19 råd, länk till pdf på begripligtext.se.

© Begriplig text
Omslag och Illustrationer: Carina Söe-Knudsen, Valja Infodesign AB
Formgivning: Marie Göransson Granskning: Gabriella Sandström och Ola Karlsson, Språkrådet samt Karin Forsell, Begripsam
Utgivare: Dyslexiförbundet
Antal sidor: 88
Tryck: AMO-Tryck 2019
ISBN: 978-91-980938-1-0

Boken togs fram inom projektet Begriplig text. Projektet pågick under åren 2016–2019. Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och Riksförbundet FUB stod bakom projektet.
Projektet har finansierats av Arvsfonden.

Framsidan av boken "19 råd för att skriva begripligt" visar en vit-röd fyr mot en turkos himmel och ett blått hav.
Framsidan av 19 råd.
Annonser