Kan världen bli lite begripligare?

Kan världen bli lite begripligare?
Nytt Arvsfondsprojekt vill ge röst åt dem som har kognitiva/språkliga funktionsnedsättningar

Det tror Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och Aspergerförbundet och Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning – FUB, som beviljats dryga sex miljoner kronor från Arvsfonden för att arbeta med detta. Projektet har namnet ”Kognitiv tillgänglighet – brukarstyrd medverkan vid kravställning, utvärdering och standardisering.” De anslagna medlen gäller tre år och ska användas till att ge en röst åt personer som själva har funktionsnedsättningar.

Ett trettiotal personer med dyslexi, adhd, autism, asperger och utvecklingsstörning kommer under tre års tid få möjlighet att utbilda sig. De kommer att få samtala om hur de, utifrån sina egna erfarenheter, önskar att samhället ska utformas. De kommer att få medverka vid utveckling av nya metoder och få kunskap om hur utveckling av tjänster och produkter går till.

–         Vi samarbetar med Runö folkhögskola och förhoppningen är att vi under dessa tre år ska finna formerna för en folkhögskolelinje där personer med egna nedsättningar kan få lära sig mer om sig själva och andra, så att de med sina erfarenheter kan företräda målgrupperna, säger Torbjörn Lundgren som är initiativtagare och en av projektledarna.

Ett annat syfte är att man, i samarbete med forskare och personer som i sitt yrke arbetar med frågorna, ska lyfta in begriplighetsaspekter i svenska och internationella standarder.

–         Det känns naturligt eftersom trenden är att våra behov ska tillgodoses av standardprodukter, vilket är bra. Men då måste vi ju också kunna påverka hur produkter och tjänster utformas.

Projektet kommer att involvera många människor och det kan kännas stort och svåröverblickat. Men det centrala är att förbundens medlemmar kommer till tals och redan nu startar därför arbetet med att leta personer som vill och kan delta.

–         Positivt med detta projekt är att vi kan ersätta dem som deltar, vilket är ovanligt. Det känns bra eftersom det kan ge projektet stadga, då deltagarna får större möjlighet att prestera vad projektet förväntar sig, nämligen att de utifrån sina egna erfarenheter tänker till hur deras hinder ska kunna överbryggas.

Projektet är en stor utmaning, eftersom något liknande aldrig tidigare gjorts. Alla som deltar blir alltså pionjärer.

Inledningsvis vill nu projektledningen ha kontakt med intresserade. Adressen är projekt.begripsam@dyslexi.org

Ett rött frågetecken vid sidan av några utropstecken
Kan vi räta ut frågetecknet?
Annonser