Historia: Filmer från Almedalen 2018

Historia: Filmer från Almedalen 2018
Sent omsider finns nu förbundets samtliga seminarium från Almedalen 2018 tillgängliga.

Förbundet höll fyra seminarier under Almedalen 2018. Du hittar dem nedan.
Mer information om deltagare och innehåll.

 

Begriplig text,  Källa: https://vimeo.com/304810966

 

Orden på jobbet,  Källa: https://vimeo.com/303504629

 

Lärares kunskaper om dyslexi,  Källa: https://vimeo.com/303519372

 

Tidiga insatser,  Källa: https://vimeo.com/303519259

Annonser