Historia: Film från Almedalen 2015

Historia: Film från Almedalen 2015
Får inte våra lärarstudenter lära sig något om dyslexi? –Nej! Inte tillräckligt i alla fall, sa Christina Hellman, under Dyslexiförbundet FMLS sista seminarium på årets Almedalsvecka.

Läsning är en färdighet. I läsningen är avkodningen och automatiseringen två viktiga komponenter som personer med dyslexi har svårt för. Fem  till sju procent av eleverna har dyslexi. Närmare 25 procent har svårt för läsförståelse. Barn som inte hänger med i läsutvecklingen riskerar att hamna på efterkälken i skolan, och de riskerar att gå miste om både kultur och samhällsinformation. 

– Vi står inför en stor utmaning. Behovet av kunskap om hur man lär elever läsa och skriva är stort. Ska vi lösa detta krävs lärare med välsorterade verktygslådor och som är goda hantverkare, sa Christina Hellman, Svenska Dyslexiföreningen och Stockholms universitet. 

– Jag håller med, den vikande läsutvecklingen är oroande och lärarna behöver en välsorterad verktygslåda. Men trots att jag som lärare har en välsorterade verktygslåda så hinner jag inte öppna den. Och jag får inte stöd av specialpedagogisk resurs när jag behöver. Det är framförallt dessa förutsättningar som vi måste få, sa Maria Rönn, Förste vice ordförande i Lärarförbundet.

Play Video
Annonser