fbpx

Helene Ehriander är nominerad till Dyslexipriset 2022

Helene Ehriander är nominerad till Dyslexipriset 2022
Helene är en av de tre nominerades till Årets Dyslexipriset. De som har nominerat henne skriver att Helene i många år haft ett stort engagemang för alla som har svårigheter med att läsa och som behöver lättlästa böcker.

Helene Ehriander är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för film och litteratur vid Linnéuniversitetet. Hon forskar främst kring barn- och ungdomslitteratur och brinner för allas rätt till läsning och litteratur.

– Litteraturen är källa till glädje, tröst, sällskap och ett sätt att få ord på sina tankar, så att man bättre förstår sig själv och sina medmänniskor. Det är också en jämlikhetsfråga. Alla ska ha rätten till läsupplevelser, kunskap och utbildning, säger Helene.

Helene är initiativtagare till och projektledare för Arvsfondsprojektet Bokhunden som går ut på att barn ska bli bättre på att läsa och få läslust genom att högläsa för hundar. Hon var en av de första som tog “bokhundar” och läshundar till Sverige. Hon har skrivit om projektets verksamhet och forskat på resultaten så att det nu finns evidens för att metoden fungerar för många barn som har läs- och skrivsvårigheter.

Helene har, tillsammans med Linnéuniversitetet och Dyslexiförbundet Skåne, arrangerat flera föreläsningar på ämnet lättläst och dyslexi, något som har uppskattats av flera hundra deltagare. De som har nominerat henne skriver att Helene i många år haft ett stort engagemang för alla som har svårigheter med att läsa och som behöver lättlästa böcker. Hon beskrivs som “en solklar vinnare” av priset.

– Det känns fantastiskt att vara nominerad, jag hade inte en tanke på att jag skulle få vara med i topp tre. Jag vill dock framhålla att det inte bara är jag som står bakom dessa projekt. Det hade inte gått utan mina kollegor, mitt lärosäte och lokala dyslexiförbundet som har peppat, uppmuntrat och bidragit, säger Helene.

Om hon vinner priset avgörs i direktsändning den tredje oktober. För länk till sändningen besök www.dyslexi.org/dyslexipriset2022

Juryn till Dyslexipriset har beslutat att tre personer ska gå vidare till slutnomineringen. Det är Saga Lööf, Sara Grill och Helene Ehriander. Pristagaren presenteras i samband med prisutdelningen måndagen den tredje oktober. 

Dyslexipriset delas ut av Dyslexiförbundet och Svensk Talteknologi. Syftet med priset är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. I år är det sjunde gången som priset delas ut.

Prisutdelningen sker på Prins Eugens Waldemarsudde, ett konstmuseum på Djurgården i Stockholm. Ceremonin kommer att sändas i realtid via Dyslexiförbundets sida på Facebook. Priset är på 25 000 kr och delas ut till en pristagare. 

Juryn består av Inger Rålenius, Dyslexiförbundets styrelse; Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen; Helene Kindstedt, kanslichef på Dyslexiförbundet; Anders Abrahamsson, grundare av Dyslexipriset; Susanna Cederquist, föreläsare, författare och vinnare av Dyslexipriset 2019 och Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets stiftelse.

 

Helene Ehriander är en kvinna i övre medelåldern med kort vitt hår och spetsiga röda glasögon.
Annonser