Gör de nationella proven likvärdiga för alla elever!

Gör de nationella proven likvärdiga för alla elever!
Dyslexiförbundet FMLS har uppvaktat Skolverket om att proven i svenska ska tillåta hjälpmedel när läsförståelse prövas. Barn med dyslexi, som använder hjälpmedel, får idag inte använda dem vid provet. Elever och föräldrar måste få besked om hur eleven klarar kraven för språklig förmåga och förståelse även om det brister i avkodning. Det är bekymmersamt att Skolverket inte har samma uppfattning!

Detta leder enligt förbundet till

  • Att provets utformning förfelar dess syfte – att mäta elevens kunskap och färdighet i alla delar i ämnet svenska.
  • Att barn med dyslexi inte kan och får delta i provet i läsförståelse. Dålig avkodningsförmåga sätter käppar i hjulet för detta. Det är elevernas demokratiska rättighet att få delta med sina avkodningshjälpmedel och visa vad de kan.
  • Att elever med dyslexi känner sig kränkta i provsituationen.

Läs förbundets Pressmeddelande

Läs förbundet skrivelse i bilaga i länklistan.

Lärare stödjer elev
Annonser