Gemensamt program för Dyslexiveckan 2021

Gemensamt program för Dyslexiveckan 2021
Nu är det gemensamma nationella programmet för Dyslexiveckan 2021 klart! Ladda ner det redan nu.

Ladda ner programmet. (Pdf-fil).

Läs mer om Europeiska Dyslexiveckan.

Måndag klockan 19.30  Christer Jacobson, docent emeritus, om orsaker till läs- och skrivsvårigheter och dyslexi – från språkliga till emotionella.

Tisdag klockan 19.30 via Zoom Nassim Al Fakir, skådespelare, berättar om sitt föräldraskap och sin egen dyslexi. Och hur det är att lära sig texter och vilka strategier han använder. Inställt på grund av sjukdom.

Ny föreläsning: digital föreläsning med ungdomarna Alma och Fanny som heter Förstå ditt barns dyslexi! den 5 oktober kl.20.00.

Onsdag klockan 19.00 via webb – föräldrakurs om Havsäventyret, ett unikt läromedel som hjälper barnen att knäcka läskoden.

Torsdag klockan 13.00-14.00 på Prins Eugens Waldemarsudde och via Dyslexiförbundets facebooksida  Utdelning av Dyslexipriset med Svensk Talteknologi och Dyslexiförbundet. Samtal med pristagaren.

Fredag klockan 13.00-14.30 på Prins Eugens Waldemarsudde och via Dyslexiförbundets facebooksida  Paneldebatt om tillgänglig kultur för alla direktsänd på Facebook. Moderator Matilda Westerman, Deltagare: Karin Sidén, Museichef Waldemarsudde, Mats Myrberg, professor emeritus; Karin Linder, GS Svensk biblioteksförening; Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Kulturrådet och Torbjörn Lundgren, författare.

Lördag klockan 12.00 via Zoom  Dyslexikraft engagerar ungdomar med dyslexi. Kom med och hör mer om projektet.

""
Annonser