9-punktslistan: Förståelse viktigast vid läsning

9-punktslistan: Förståelse viktigast vid läsning
Den svenska dyslexirörelsen kämpar för att alla barn ska få lära sig läsa. Samtidigt kämpar vi för att alla som behöver ska få använda hjälpmedel, till exempel talsyntes och talböcker.

Det finns personer som anser att hjälpmedlen hindrar barn från att lära sig läsa, eftersom de gör att barnen får mindre träning.

Men dyslexirörelsen ser inte någon motsättning mellan att lära sig läsa och att använda kompensatoriska hjälpmedel. Barn kan lära sig läsa samtidigt som de får använda hjälpmedel.

– Vi måste skilja på läsning och läsning. Läsningen syfta till olika saker, till exempel så kan man läsa för att träna på läsning, läsa för att hämta in kunskap eller läsa skönlitteratur för nöjes skull. Alla typer av läsning är viktig och självklart är det oerhört viktigt för dyslektiker att lästräna.
I situationer där det inte handlar om lästräning behöver barnen/eleverna få använda sina kompensatoriska hjälpmedel. Detta för att inte riskera att halka efter i skolarbetet. Får man inte använda sina kompensatoriska hjälpmedel finns det risk att man inte får betyg eller klarar av att prestera på den nivån som man befinner sig på, säger Catrine Folcker, förbundsordförande för Dyslexiförbundet.

Med anledning av en återkommande debatt i media om hjälpmedel för läsning har Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn gemensamt tagit fram nio punkter om läsning:

1. Alla barn ska få möjlighet att lära sig läsa på traditionellt sätt.

2. Barn med dyslexi behöver tidigt få extra stöd för att lära sig läsa.

3. Personer med dyslexi läser långsammare än andra även efter träning.

4. Elever med dyslexi behöver lästräna men de behöver också hjälpmedel för att inte hamna efter i skolan.

5. Vuxna med dyslexi kan behöva hjälpmedel för att klara arbetslivet och för att kunna vara fullt delaktiga i samhällets alla delar.

6. Att inte kunna läsa på traditionellt sätt är ett stigma som kan överbryggas med hjälpmedel.

7. Den som läser med öronen tar in samma skriftliga språk som den som läser med ögonen.

8. Den som läser med öronen utvecklar också sitt ordförråd och sin grammatiska förmåga.

9. Rätten att komma åt innehåll i texter är i högsta grad en fråga om demokrati!

Bild av ett barn som läser.
Foto: Marja Beckman
Annonser