Föreläsningskväll i Kalmar 28 februari

Föreläsningskväll i Kalmar 28 februari
Vi bjuder på 3 föreläsningar om läs-, skriv- och räknesvårigheter om att stödja elever, om att skriva trots att man har dyslexi och om Dyslexiförbundet.

Var: huvudbiblioteket i Kalmar, Esplanaden 30.
När: 28 februari 2023 kl. 18.30.

Föreläsningskvällen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.

Föredrag:

  • Specialpedagog Eva Gyllin och Jeanette Ekberg berättar om sina erfarenheter av att stödja och anpassa för elever med läs-, skriv- och matematiksvårigheter.
  • Biblioteket informerar om vad de kan göra för personer med lässvårigheter.
  • Författaren Jakob Larsson berättar om sitt liv med dyslexi.” Jag kan inte alfabetet men har skrivit två böcker”.
  • Ingen Rålenius från Dyslexiförbundet informerar om förbundet och de viktigaste frågorna som vi driver i landet.

Kvällen är ett samarbete mellan Kalmar kommun, Dyslexiförbundet, Funktionsrätt Kalmar län och ABF. 

 

Annonser