Förbundet med i Alla kan skriva

Förbundet med i Alla kan skriva
Dyslexiförbundet FMLS tar plats i styrgruppen för projektet Alla kan skriva. Projektet har som målsättning att ge fler elever en ingång till skrivandet genom digitala skrivverktyg - med fokus på elever med behov av särskilt stöd.

Genom att förbättra sina språkkunskaper kan en elev bli bättre i alla ämnen. Samarbetet Alla kan skriva fokuserar på stöd med digitala alternativa verktyg och vägledande undervisning. Man vill stötta och motivera alla elever, men fokuserar på flerspråkiga och elever med behov av särskilt stöd.

Läs mer på Alla kan skrivas hemsida. Länk finns i listan.

Bifogade länkar:
Bilden visar en del av projektets logga. Man ser spetsen på en penna och ordet "alla".
Annonser