Dyslexiveckan 2023

Dyslexiveckan 2023
2 till 8 oktober 2023 är det Dyslexivecka. Årets tema är "Rätten att utvecklas genom hela livet".

Temat för årets dyslexivecka är Rätten att utvecklas genom hela livet. Temat har en stark anknytning till Europaåret för kompetens 2023, som är ett initiativ från EU.

Syftet med Europaåret är att stimulera ett livslångt lärande. Bakgrunden till satsningen är den snabba förändring som vårt samhälle går igenom. Förändringen beror bland annat på digitalisering och på att vi måste ställa om till ett mer miljövänligt sätt att leva. Det påverkar arbetsmarknaden, och behovet av arbetskraft med rätt kompetens är stort. Men rätt kompetens är också viktig för att vi fullt ut ska kunna delta i det moderna samhällslivet. Med Europaåret för kompetens 2023 vill EU förbättra våra möjligheter till utveckling och utbildning.

Rätten att lära och utvecklas gäller alla – även personer som har svårt att läsa, skriva eller räkna. Under årets Dyslexivecka vill vi påminna politiker och andra beslutsfattare om alla som behöver mer tid, mer stöd och fler alternativa vägar till utbildning och utveckling. Vi förväntar oss satsningar på grundskola, gymnasium och högskola. Men också på olika former av vuxenutbildningar, yrkesutbildningar, folkhögskolor och studieförbund. Och satsningar på bibliotek och bibliotekarier som spelar stor roll för vår målgrupps möjligheter att utvecklas och hitta vägar framåt.

Alla har rätt att lära och utvecklas genom hela livet!

Evenemangssida

Under dyslexiveckan har vi en gemensam evenemangssida.
Skicka information om ditt lokala evenemang till sara.rydin@dyslexi.org så skriver vi upp det på evenemangssida.

Kampanjen #FormaDinBokstav

Från och med i år driver vi kampanjen “Forma din bokstav” under hela Dyslexiveckan. Vi driver den i sociala medier under taggen #FormaDinBokstav. Visst hänger du med och formar din bokstav?

Ett tips, för till exempel skolor och bibliotek, är att ha en workshop där alla får skapa sin bokstav. Få inspiration från tidigare kampanjer, leta i sociala medier på taggen #formadinbokstav.

Material

Här hittar du material för veckan; broschyr och poster:

* Om du har problem med utskrift av broschyren, pröva varianten. Hör av er till sara.rydin@dyslexi.org om ni ändå inte lyckas med utskrift.

Om ni vill använda dyslexiveckans bild i er marknadsföring för ert evenemang för veckan så går det bra under förutsättning att ni

  • uppger illustratörens namn
  • hänvisar till veckans officiella sida https://dyslexi.org/dyslexiveckan.

Beställa material

Du kan även höra av dig till Dyslexiförbundets kansli om du vill att vi skriver ut och skickar material till dig: forbundet@dyslexi.org. Broschyr/poster kostar 6 kronor per styck plus porto. Vi tar även ut en administrationsavgift per utskick på 45 kronor.

Tidningen Läs & Skriv kommer ut med ett nummer om Dyslexiveckan vecka 38-39. Du kan även beställa tidningar gratis. Du betalar bara porto + administrationsavgift på 45 kronor.

Världsdyslexidagen

Den 8 oktober firar vi Världsdyslexidagen.

Vi anordnar Dyslexiveckan tillsammans

Dyslexiförbundet

Svenska Dyslexiföreningen

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Läsrörelsen

Svensk biblioteksförening

Ett antal personer i olika åldrar läser i olika miljöer och situationer.
Illustration: Camilla Svensson.
Annonser