Dyslexiförbundets landstingsenkät 2010

Dyslexiförbundets landstingsenkät 2010
Dyslexiförbundet har via en enkät konstaterat att cirka hälften av regionerna (då landsting) antigen inte utreder dyslexi eller inte ger hjälpmedel.
Annonser