Ge autogiromedgivande

Ge autogiromedgivande
Vill du betala din medlemsavgift med autogiro? Du kan anmäla dig via din bank eller direkt på vår hemsida. Fyll i dina uppgifter och hjälp oss att spara administration.

Du kan anmäla dig för autogiro

  • via din bank
  • i formuläret på den här sidan.

OBS! För de flesta är det enklare att anmäla sig via sin bank.

Betalar-/kundnummer = ditt medlemsnummer. Om du inte minns numret så var noga med att fylla i din adress, postnummer och postadress.

Anmäl dig hos din bank

  1. Logga in hos din bank och gå till funktionen för autogiro.
  2. Leta reda på Dyslexiförbundet.
  3. Fyll gärna i ditt betalar/kundnummer (ditt medlemsnummer).
  4. Skriv till medlemsreg@dyslexi.org och berätta att du har anmält dig till autogiro.

Fyll i formuläret på den här sidan

Bankgirot har en tidsbegränsning på tiden som formuläret är aktuellt. När tidsgränsen är nådd går det inte att fortsätta att fylla i uppgifter i formuläret. Förbered dig därför genom att:

  1. Se till att skriv upp namn, adress, banknamn, clearingnummer, kontonummer och medlemsnummer i ett separat dokument så att du kan klistra in dem i formuläret.
  2. Uppdatera den här sidan direkt innan du sätter igång att fylla i dina uppgifter i formuläret.
  3. Klistra in alla uppgifter och avsluta genom att trycka på knappen “Signera”.

Obs! Avsluta med att klicka på knappen “Signera”.

Annonser