Historia: Almedalen 2015

Historia: Almedalen 2015
Missa inte årets almedalsseminarier om dyslexi! Plats: Högskolans lokal D20, Cramérgatan 3. Hörslinga finns! På söndag 28 juni kl 14-16 är vi i handikappförbundens tält i hamnen tältplats 115. Välkomna !

 

Gör medierna tillgängliga för alla!

Måndag 29 Juni kl 8.00- 9.20

Den som inte kan ta del av innehållet i medierna riskerar att hamna i utanförskap. Idag finns tekniken som kan göra böcker, tidningar, tv och bio tillgängliga för alla. Trots det är tillgången till tillgängliga medier begränsad. Hur står det till med den politiska viljan?

Moderator: Mikael Klein,

Medverkande:

Inger Rålenius-Dyslexiförbundet FMLS,

Håkan Tomsson-SRF,

Anne Stigell-MTM ,

Eva Hedberg – projektledare uppläst text på tv och bio

Gunilla Carlsson (s), vice ordförande i kulturutskottet,

Christina Örnebjär (fp) socialutskottet.

 

Gäller regeringens läsa-, skriva- och räknagaranti även för elever med dyslexi och dyskalkyli?
Måndag 29 juni kl. 9.30- 10.30

Stödet till elever med läs, skriv- och räknesvårigheter varierar kraftigt mellan olika kommuner, skolor och till och med klassrum. På vissa håll upptäcks svårigheterna sent och resurser för rätt åtgärder saknas. Kommer regeringen läsa-, skriva- och räknagaranti att utjämna orättvisorna?

Moderator: Kaj Nordquist

Medverkande:

Bengt Erik Johansson, Ordförande Dyslexiförbundet FMLS,

Lena Hallengren (S), Ordförande utbildningsutskottet.

Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningsutskottet.

Elisabet Knutsson (MP) , utbildningsutskottet.

Anette Gren, förälder och Petra Nylén ordf. i ungdomssektionen Dyslexiförbundet FMLS berättar: Så här är det för oss.

 

Vem ska se till att det forskas på insatser för elever med dyslexi och dyskalkyli?
Tisdag 30 juni 16.00- 16.50 

Resultaten från SBU:s dyslexiutredning visade bland annat att det saknas vetenskapligt stöd för tester som används för att upptäcka och utreda elever med dyslexi. Det behövs mer forskning för att fylla kunskapsluckorna.  Men vem initierar och finansierar sådan forskning?

Moderator: Peter af Trampe

Medverkande:

Christina Hellman-Stockholms universitet/ordförande Svenska Dyslexiföreningen,

Mikael Dahlkvist (s) socialutskottet

Mats Pertoft((mp)

Roger Haddad (FP), justitieutskottet, utbildningsutskottet.

Ida Drougge (M), utbildningsutskottet

 

Får inte våra lärarstudenter lära sig någonting om dyslexi?Ett seminarium om innehållet i dagens lärarutbildningar och om lärarnas kompetens.
Tisdag 30 juni 17.00- 18.00

Allt för många lärare vet inte hur de ska lära barnen att läsa och skriva. Det drabbar i synnerhet barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Varför anslås så få timmar på lärareutbildningen till metodik för läs- och skrivinlärning, och vad ska man göra när läsinlärningen krånglar.

Moderator: Torbjörn Lundgren

Medverkande:

Christina Hellman-Stockholms universitet/ordförande Svenska Dyslexiföreningen.

Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet.

Ditte Karlsson, lärarstuderande, ordförande i Lärarförbundet student.

Roger Haddad (FP), utbildningsutskottet.

Ida Drougge (M), utbildningsutskottet.

Mats Pertoft (mp)

 

OBS! Söndagen den 28 juni mellan kl 14 och 17 finns Dyslexiförbundet FMLS i Handikappförbundens tält (tältplats 115) för att informera och svara på frågor.

Välbesökt seminarium i Almedalen
Annonser