Välkommen

Bilden visar två besökare som tittar på en legofigur som utställaren visar.

Dysleximässan 2016

Besök årets stora dyslexihändelse i Solna den 21-22 oktober. Många intressanta föreläsningar, workshops och utställare.
Bilder på workshopledare, collage

Populära workshopar på mässan

På Dysleximässan i oktober har du möjlighet att gå på en av våra nio populära workshopar. Antalet deltagare är...
Bli medlem.
Stöd oss.

Nominera till årets Dyslexipris senast 20/9

Dyslexipriset delas ut för att uppmärksamma goda insatser för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.
Inger Rålenius

Föreläsning om dyslexi 29/9

Inbjudan till föreläsning med Inger Rålenius i Hässleholm
Hitta ditt sätt att läsa

Europeiska dyslexiveckan 2016

Temat för veckan är ”Hitta ditt sätt att läsa”.

Studiebesök på Biblioteket i Eskilstuna

Tisdag den 30 augusti, kl. 15.00

Föreläsning i Uppsala med Sofia Grunér

Den 6 september kl 18 kommer vi att anordna en föreläsning med Sofia Grunér. Sofia är logoped, och kommer att prata om...

Sidor