Tidningen Läs & Skriv

Jeanina och Björn Kärrström

Elevernas dyslexi tas inte på allvar

Gymnasieelever får inte den hjälp de behöver och har rätt till.
Psykolog Gunell Ingesson

”Misstron är kränkande”

Psykolog Gunnel Ingesson menar att gymnasieelever befinner sig i en sårbar ålder, då de bygger sin självkänsla.
Jacob Nyberg

"Åtgärdsprogrammet är mitt ess i bakfickan"

När det gick bra för Jacob på ett prov började läraren plötsligt göra avdrag för stavfel, vilket de kommit överens om att han inte skulle göra
Bild över utställningshall

Dyslexiföreningens konferens i Göteborg

Ungefär 400 personer kom till Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens i Göteborg den 23 och 24 april.
Mats Myrberg föreläser

Dyslexikväll i Kalmar lockade åttahundra

Runt om i världen satsar Rotary på projekt för att förbättra läskunnigheten. I Kalmar blev det ett seminarium om dyslexi, i samarbete med Dyslexiförbundet FMLS.
Åhörare under lärarkonferensen april 2010

Lärarkonferens för tionde gången

”När läsningen inte bär” handlar om läs- och skrivsvårigheter och riktar sig till lärare. Den tionde konferensen hölls nyligen i Stockholm. 200 lärare kom.

Sidor