Tidningen Läs & Skriv

Baka med talbok

Det är lov och vår! Varför inte passa på att baka? Här bjuder vi på sex böcker på svenska med recept som finns som talböcker i Legimus.

"Jag fick full pott på provet"

Hon är 18 och har lyckats ta körkort! Hon fick full poäng på teoriprovet när hon gjorde det muntligt. Läs brevet som hon skickade till oss.
""

Elevhälsan i skolan

Alla elever i grundskolan och skolan ska ha tillgång till elevhälsan. Elevhälsan omfattar inte bara medicinska behov utan även specialpedagogiska.
""

Nytt lagförslag om skolbibliotek

Nu kommer ett förslag till ny lagstiftning som ska ge alla elever tillgång till skolbibliotek av hög kvalitet. Läsandet minskar bland unga vuxna. För att få flera att läsa föreslår nu en utredning att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek. Utredningsförslaget innebär en skärpning av nuvarande skollag, som säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

Inspektion av läsa-skriva-räkna-garantin

Skolinspektionen har kontrollerat hur arbetet med garantin fungerar i skolor. Skolorna utnyttjar inte personal med specialpedagogisk kompetens i den utsträckning som de ska.

Sidor