Tillgänglighet inom kulturen

En pojke i en biosalong
En pojke i en biosalong
Läs rapporten och se SVT:s inspelning från utfrågningen i Riksdagens kulturutskott.

Hur bra är tillgänglighet inom kulturen? Det försöker rapporten "För, med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen" svara på. I sammanfattningen till rapporten står det bland annat:

·Under lång tid har omfattande insatser genomförts för att öka tillgängligheten inom kulturområdet. Trots detta finns det mycket kvar att göra för att uppnå det kulturpolitiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

·Det är viktigt att kraftfulla åtgärder sätts in för att undanröja hindren och göra kulturen tillgänglig för alla, både i fråga om deltagande och utövande.

Vill du läsa hela rapporten? Länk finns i länklistan.

 

Genom SVT finns presentationen av rapporten och den efterföljande debatten tillgänglig att se. Länk finns även i detta fall i länklistan.

 

 

 

 

Ämnen:

Länkar

SVT
Riksdagen