Tentasal för olika behov

Finn Hedman visar en vanlig tentasal
Finn Hedman visar en vanlig tentasal. Foto: Ylva Bjelle
Den som behöver en tillgänglig tentasal bör bege sig till Uppsala Universitet. Där finns en tentasal anpassad för olika behov.

På Uppsala Universitet studerar 40 000 studenter. Av dem har omkring 1000 studenter en varaktig funktionsnedsättning, som blir ett hinder i studierna. De kan få stöd av universitetets samordnare, som arbetar med särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning. Catrin Schulze är en av dem. Hon har varit med och utformat den nya tentasalen.

- När jag började här för fem år sedan, fanns det inte tillräckligt med datorer, för de studenter som behövde extra anpassningar när de skulle skriva tentor. Då skrev studentkåren ett brev till rektorn och sa: Ni har ju inga rutiner. 

En grupp med anställda och studenter tillsattes. Istället för att datorerna skulle flyttas runt på universitetet, beslutade man att samla datorer och datasupport på ett ställe. Frågan hamnade på byggnadsavdelningen och Heléne Anderssons bord.

- Då tog vi ett större grepp, för hur skulle det annars bli för studenter med alleriger, servicehund, koncentrationssvårigheter, narkolepsi eller andra behov, säger hon.

För att ordna bästa möjliga lösning för studenter med olika tentamensbehov gjordes en behovsinventering.

- Den som har smärtproblematik kan inte skriva tenta i sex timmar, utan behöver pauser och kanske en soffa att stäcka ut sig på. Den som har ADHD kanske har svårt att hålla koncentrationen i en tentasal med 250 deltagare, där det alltid är någon som tappar en penna eller rör på sig. Den som har social fobi kan ha svårt att bara ta sig in i salen, säger Heléne Andersson och poängterar att en tentasituation är en pressad situation för alla. På Uppsala universitet skrivs 140 000 tentor om året.

Innan den nya anpassade tentasalen togs i drift kom bara hälften av studenterna med särskilda behov till sina tentor. 
Nu kommer 95 procent. Den nya tentamenslokalen Gamla Torget och har 38 skrivplatser. De är fördelade i en öppen yta samt i 13 rum. Det är alltid samma personal och studenten hämtar själv det tangentbord eller den särskilda teknik som han eller hon behöver på plats. Inredningen är sparsam.

- I rummen finns gardiner och en kudde. Det kan tyckas lite tråkigt, men tro mig, det ska vara tråkigt och ge så få intryck som möjligt, förklara Heléne Andersson.

Höj och sänkbara möbler är uppskattat. Vissa rum har en fåtölj, vissa rum har en soffa. När den anpassade tentasalen planerades tog de hjälp av bland annat Riksförbundet Attention och Dyslexiföreningen vid Uppsala Universitet.

Text: Ylva Bjelle

Ämnen: