Ett visst teckensnitt – lättare att läsa??!

Är ett teckensnitt lättare att läsa än ett annat? Läsaren får avgöra.

Holländaren Christian Boer, har skapat teckensnittet "Dyslexie". Teckensnittet är skapat för att hjälpa människor med dyslexi att läsa enklare.

Holländarens företag har försökt att göra så att olika bokstäver ska bli lättare att skilja åt. Bokstäverna är framför allt mindre symmetriska. Och, mellanrummen mellan bokstäver är större. Teckensnittet har också starkare meningsmarkörer. Skiljetecken och stora bokstäver har gjorts tydligare.

Uppmärksamheten för teckensnittet Dyslexie i media har varit ganska stor. Och, flera stora företag säger sig använda teckensnittet. Christian Boer uppger att användare av teckensnitten gör färre fel vid läsning.

Renske de Leeuw har i en uppsats jämfört teckensnittet Dyslexie och teckensnittet Arial. Jämförelsen visar inte någon förbättring i läshastighet. Uppsatsen: http://essay.utwente.nl/60474/1/MA_thesis_R_Leeuw.pdf

I vårt projekt Begriplig text lät vi personer med lässvårigheter säga vad de tyckte gjorde en text lätt att läsa och förstå. Vår analys är att det är bäst att hålla sig till vanliga, kända typsnitt. Då gör man det lätt för läsaren. Sedan kan det vara bra att låta läsare lägga till eller ta bort seriffer (klackar). Men det är helt och hållet en smaksak om vad läsaren gillar.

Andra teckensnitt som har utvecklats för att hjälpa dyslektiker:

Ämnen: