Tala om texten för ökad läsförståelse!

Tala om texten för ökad läsförståelse!
Läsforskaren Caroline Liberg uppmanar alla lärare att tala mer om texterna.

Professor Caroline Liberg är en av Sveriges främsta läsforskare. I en intervju i Lärarnas Nyheter säger hon:

– Det är väldigt lite fokus på att lära ut lässtrategier och arbeta med läsförståelse i den svenska skolan.

Det är ingen nyhet att den svenska skolan måste arbeta med läsförståelse. Tidigare studier har visat på samma sak. Och regeringens satsning Läslyftet har tillkommit för att den svenska skolan ska arbeta med läsförståelsen.

Barnens behov av lässtrategier ökar när de blir äldre. I tredje och fjärde klass i skolan börjar eleverna läsa längre texter, som kräver mer av barnen. Barnen måste kunna “läsa mellan raderna”, för att förstå texterna. Skolan har en viktig uppgift att lära ut lässtrategier till barnen.

Caroline Liberg påpekade i artikeln, att det är alla lärarens uppgift att jobba med textsamtal och läsförståelse – inte bara svensklärare.

Till höger hittar du även en länk till forskning.se, om Caroline Liberg och läsning. Samt en länk till Skolverket, med information om hur viktig läsning och skrivning är för inlärning av andra ämnen.

Caroline Liberg
Annonser