“Slöseri missa elever med dyslexi”

“Slöseri missa elever med dyslexi”
"För elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan skolan vara en enda lång pina", skriver Ulla Föhrer och Helena Bross i en debattartikel.

Många barn går genom skolan utan att få hjälp att förstå sina svårigheter. Trots ett otroligt slit kanske de nätt och jämnt klarar att blir godkända. Dessa ungdomar kommer ut i livet dåligt rustade och med en känsla av att de är dumma. Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter (Rapport 2011:8) är en dyster läsning. Granskningen omfattade 21 grundskolor med geografisk spridning. Det framkom att anpassningen av undervisningen behöver utvecklas i 20 av de 21 granskade skolorna!

Forskningsinstitutet SEE visar att samhället får betala 12,5 miljoner kronor för varje individ som inte klarar skolan och kommer ut på arbetsmarknaden. Sverige backar i internationella läsundersökningar. Enligt PISA (OECD, 2012) har var femte elev i vårt land inte tillräcklig läsförmåga för att klara sig i samhället. Detta får nationalekonomiska konsekvenser.

Vi vet att man redan under förskoletiden kan hitta barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Med lekfull träning i smågrupper kan man stimulera dem att utvecklas språkligt, vilket kan leda till att de inte behöver drabbas av stora misslyckanden i skolan.

Ulla Föhrer, leg logoped och med dr hc
Helena Bross, lågstadielärare och författare med dyslexi

Länk till en okortad version av texten hittar du under “Bifogade material”.

Bifogade filer:
Bild på Ulla Föhrer. Bild: Eva Hedberg
Bild på Ulla Föhrer. Bild: Eva Hedberg
Annonser