Sista året med Begriplig text

Gruppbild tagen inomhus.
Deltagare och andra projektmedarbetare under en workshop i mitten av juni.
”Begriplig text” tar reda på vad som gör texter lätt att läsa och förstå. Nu är projektet inne på sitt tredje och sista år. Då är det viktigaste att sammanställa resultat och sprida kunskap.

I ”Begriplig text” får personer med egna lässvårigheter komma till tals. De testar texter och berättar vad som är bra eller dåligt med texterna. En del faktorer är viktiga för de flesta deltagare; till exempel stor stil på texten, luft mellan raderna och breda marginaler. Andra saker är viktigt för vissa; till exempel att få en förenklad text eller att få texten uppläst. Den som producerar information och nyheter måste veta vad som är bäst för just sina läsare.

Projektet sprider informationen på olika sätt. Bland annat via hemsidan www.begripligtext.se.
Där kan du hitta:

• intressanta blogginlägg
• kompendium med resultat
• filmer från seminarier
• länkar till forskning och andra studier

Vi föreläser och ordnar seminarier. I juli var vi i Almedalen. ”Begriplig text” bjöd in politiker, specialister och personer från myndigheter till ett panelsamtal. Panelen och åhörarna fick se korta filmsekvenser där deltagare i projektet berättade om sina erfarenheter av texter.

Det handlade bland annat om:

• att det kan vara svårt att fylla i blanketter
• hur man kan få tag på talböcker
• att det är svårt med förkortningar
• att det är bra med sammanfattningar

Panelen fick sedan samtala om dessa frågor. Alla var överens om att vi måste bli bättre på att skriva begripliga texter göra texter som är lätta att läsa och förstå. Dessutom menade panelen att vi måste bli bättre på att sprida kunskap om det som redan görs idag, för att fler ska kunna läsa och förstå information, nyheter och böcker.

Bakom ”Begriplig text” står Afasiförbundet, Dyslexiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet finansieras med medel från Arvsfonden.


Vad handlar det om?
  • Projektet Begriplig text tar reda på vad som gör texter lätta att läsa och förstå.
  • Personer med olika lässvårigheter deltar i projektet.
  • Under projektets sista år ligger fokus på att sprida information.
Ämnen:

Länkar

Läs&Skriv nummer 3 2018