Se språket i ämnet

Framsida av: Se språket i ämnet
Framsida av: Se språket i ämnet
Aktuell bok: Denna reportagebok vänder sig till ämneslärare i första hand.

Skolpersonal och experter delar med sig av sin kunskap kring hur man som ämneslärare arbetar språkutvecklande. Boken ger många praktiska tips och exempel, samtidigt som den också ger den teoretiska grunden till hur språkutveckling och kunskapsutveckling går hand i hand – för elever med dyslexi, för elever med annat modersmål och för alla andra elever.

Lena Vestlin (Red)
Lärarförlaget

 

Boken går att köpa via Lärarförlaget hemsida. Se länk i länklistan.

Ämnen:

Länkar

https://lararforlaget.se/