Prisat skolbibliotek förlorar sin bibliotekarie

Allvarlig kvinna framför bibliotekshylla
Lisa Ahlback oroar sig för att elevernas läsförmåga drabbas när skolbiblioteken försämras.
Diö skola i Älmhult har utsetts till Årets skolbibliotek i världsklass 2020. Samtidig har kommunen bestämt att spara på skolbiblioteken. Fyra av sju skolbibliotekarier får sluta vid årsskiftet.

– Det känns tungt. Nerdragningen kommer att slå hårt mot elevernas läslust och läsförmåga, säger Lisa Ahlbäck, skolbibliotekarie på Diö skola. 

Hon arbetar nära eleverna och känner var och en av dem. Hon vet deras önskemål och behov, och kan hjälpa dem att välja rätt böcker. Arbetet ger resultat. På Diö skola lånar varje elev i genomsnitt 48 böcker per år. En annan av Älmhults skolor saknar bibliotekarie. Där är motsvarande siffra sju böcker per elev och år.

– Vi är förstås glada över utmärkelsen, det är ett kvitto på att vi har gjort rätt. Men det känns tråkigt att kommunen väljer bort verksamhet som fungerar bra och som forskningen visar är viktig, säger Lisa Ahlbäck.

Utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson förklarar politikernas beslut att spara pengar skolbiblioteken.

– Våra skolbibliotek håller hög klass och det gjorde beslutet tuffare att fatta. Men våra utgifter är större än intäkterna och det här är nödvändigt med tanke på budgetläget. Vi väljer att satsa på undervisande lärare och elevhälsan, säger han. 

Från och med nästa år är bibliotekarierna inte längre placerade på en specifik skola. De tre tjänsterna som blir kvar centraliseras och verksamheten ska samordnas med folkbiblioteket.  

Dyslexiförbundet beklagar att Älmhults kommun valt att spara på skolbiblioteken. 

– Vi menar att det är oerhört viktigt för elever med lässvårigheter att det finns skolbibliotek och att de är bemannade med utbildade bibliotekarier. De kan locka eleverna att bli läsare. Och en elev som läser har bättre förutsättningar att klara skolan, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande. 
 

Text: Ester Hedberg

Skolbibliotek i Världsklass
Priset Skolbibliotek delas ut av fackföreningen DIK. I år fick 65 skolbibliotek utnämningen. I DIK:s motivering står bland annat: "Bibliotekariens roll i en skola som får utmärkelsen är självklar och ingår i den pedagogiska verksamheten. Bibliotekarien i en skola som får utmärkelsen samverkar och planerar skolans verksamhet i nära samarbete med skolans övriga pedagogiska personal." DIK är en fackförening för de som jobbar inom kultur, kommunikation eller kreativ sektor.

Skolbiblioteken utreds 
Just nu pågår en statlig utredning med syfte att stärka skolbiblioteken. I utredningen ingår även att se över hur tillgången till skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier kan förbättras. Miljöpartiets förre språkrör och tidigare utbildningsminister Gustav Fridolin leder utredningen som ska vara klar 

Ämnen:

Länkar

Skolbibliotek i världsklass