Plugg på distans kräver stabil teknik, struktur och återkoppling

Två kvinnor i medelåldern.
"Struktur, fungerande verktyg och återkoppling är viktigt", säger Ylva Schön, på rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten. Foto: Frida Rönnholm "Det finns många lösningar, alla med sina för- och nackdelar", säger Ulrika Jonson. Foto: E. Viktorsson
För att hindra spridning av coronaviruset tvingas de svenska gymnasieskolorna hålla stängt. Eleverna får undervisning på distans. Det är en utmaning. Tydlig struktur, stabil teknik och återkoppling är viktigt. Särskilt för elever i behov av särskilt stöd.

Många oroar sig för hur distans-undervisningen ska påverka elevernas skolresultat. Den största oron gäller elever som också i normala fall måste kämpa för att klara skolan.    

Både Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten förmedlar via sina hemsidor råd och kunskap om  hur undervisningen på distans kan klaras av.  

 

Men vad är viktigast att tänka på när det gäller distansundervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter? Läs&Skriv frågar Ylva Schön som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

– Skolan måste se till att elever med läs- och skrivsvårigheter har samma tillgång till de digitala verktyg som de haft tidigare. Och skolan måste också säkerställa att tekniken fungerar i hemmiljön, säger hon. 

 

Läraren behöver skapa en tydlig struktur i undervisningen. Dela upp arbetet i mindre delar och ge konkreta instruktioner. Se även till att eleverna tar pauser. Glöm inte att planera in återkommande möten mellan lärare och elev. 

– Vi ser att just återkopplingen är en framgångsfaktor. Det ger möjlighet att diskutera aktuella frågor och skapar förutsättningar för att eleven ska få rätt stöd i sitt skolarbete, säger Ylva Schön. 

 

Men trots fungerande teknik, bra struktur och återkoppling kan vissa elever behöva ännu mer stöd. Enligt Skolverket kan skolan göra undantag från distansundervisning för elever i behov av särskilt stöd. Eleverna får komma till skolan för att få hjälp. Prata med läraren.  

Text: Ester Hedberg 

Ämnen: