“Öka lärares kunskap om funktionsnedsättning i rektors- och lärarutbildningen”.

“Öka lärares kunskap om funktionsnedsättning i rektors- och lärarutbildningen”.
Detta är ett av kraven i Handikappförbundens valbudskap om skolan.

Handikappförbunden kräver ökad kunskap om funktionsnedsättning i utbildningen för rektorer och lärare, inför riksdagsvalet i september 2014. Det är ett konkret politiskt krav.

Bakgrunden är att det finns många barn och unga som har en funktionsnedsättning, bland eleverna som inte klarar målen i skolan. Resurserna för att ge stöd till dessa elever, som är i behov av särskilt stöd, har minskat under många år.

Lärare som har avslutat lärarutbildningen, ställs inför en skola som de inte klarar av. Elever som är i behov av särskilt stöd, ska få detta inom ramen för den ordinarie undervisningen. Men, dagens lärarstudenter läser bara 7,5 högskolepoäng specialpedagogik, av utbildningens totala 240 poäng.

Rektorer har ingen direkt kunskap om funktionsnedsättningar eller specialpedagogik i rektorsprogrammet. Programmet omfattar 30 högskolepoäng, och fokuserar helt på rektorers ledningsansvar. Men, rektorer behöver praktisk kunskap om hur de ska fördela resurserna så att alla elevers behov tillgodoses. Rektorer behöver betydligt mer djupgående kunskap kring funktionsnedsättningar i sin utbildning.

Utbildningen för både lärare och rektorer måste omfatta kunskap om olika funktionsnedsättningar, åtgärdsprogram, anpassning av lokaler, tillgänglig teknik och pedagogikens utformning – bland annat.

 

Materialet är inte längre tillgängligt på den aktuella hemsidan.

Annonser