Ny regering där Fridolin gick och Ekström kom

Bild på Anna Ekström, mörkhårig kvinna som framför en presentation.
Utbildningsminister Anna Ekström (S).
Gustav Fridolin (MP) slutade som utbildningsminister och ersattes av Anna Ekström (S). Förra mandatperioden var Anna Ekström gymnasie- och kunskaps-lyftsminister, så förändringen var inte den största för hennes del.

- Jag har tidigare träffat Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen och gör det gärna igen, sa hon till Läs&Skriv efter ett seminarium om likvärdighet i skolan. 

När Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi presenterade sin rapport ”Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet” var Anna Ekström avslutnings-talare. Hon vill att elever från olika bakgrunder ska mötas i skolan. 

– Det fria skolvalet förvärrar segregationen. Jag tror det kan förändras utan att föräldrarnas valfrihet  inskränks, sa Anna Ekström. 

Hon hänvisade till januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern. De frågor hon lyfte upp var bland annat att förslag ska tas fram för att möjliggöra en tioårig grundskola. Ekström värnar språkförskolan. Hon talade om riktade bidrag till skolor med stora behov. Skolinspektionen ska avgöra vilka som ska få dessa pengar, som sedan ska betalas ut av Skolverket. Läsa-skriva-räkna-garantin ska förverkligas, slog hon också fast. 

Några punkter från januari-överenskommelsen som hon inte tog upp var dessa 
• Skolor som vill ska kunna införa betyg från årskurs fyra. 
• En nationell plan för studiero och trygghet i skolan ska tas fram. 
• Mobilförbud införs. 
• Det ska bli lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp. 
• Stöd för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska öka. 
• Resursskolor ska utvecklas och särskolan stärkas. 

Text: Ylva Bjelle 

Ämnen: