Ministern upplystes om dyslexi

Anna Ekström, Christina Hellman och Bengt-Erik Johansson (Foto: Helena Paues, regeringskansliet
Gymnasie- och kunskaps-lyftsminister Anna Ekström (S) fick 15 november 2017 besök av Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen.

Ministern informerades om problemet med att elever med dyslexi inte får använda hjälpmedel på Nationella proven i svenska i åk 3 och åk 6. (Se tidigare artikel i Läs&Skriv nr 4, 2017 sid 4–5)

– Mötet var mycket positivt och vi hoppas verkligen att Anna Ekström tar till sig våra idéer på förändringar, säger Dyslexiförbundet förbundsordförande Bengt-Erik Johansson.

Christina Hellman som är ordförande i Svenska Dyslexiförenigen och tidigare lektor i lingvistik vid Stockholms Universitet föreslår följande lösning i sin ledare i nummer 4 (2017) av Svenska Dyslexiföreningens tidning:

”Prov och bedömning i svenska som avser att mäta läsförmåga bör delas i två delar – en del som mäter avkodning och en som mäter språk- /läsförståelse. I det senare provet ska  eleverna få använda de hjälpmedel de behöver för att kompensera en svag avkodningsförmåga.”

Tanken är att mötet ska följas upp med ett möte med utbildningsminister Gustav Fridolin för att diskutera Skollagens skrivningar, kursmålen och kunskaps-kraven för svenska årskurs 3.

Efter mötet har Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) förtydligat hur de ser på skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse. Gunilla Salo är samordnare för Fråga en rådgivare på SPSM:s hemisda

- Skollagen säger att skolan ska kompensera för funktionsnedsättningar. Om elever ska få en rättvis bedömning så behöver de få använda sig av olika medier; det vill säga olika sätt att läsa och skriva. Ett medium förmedlar något. Det är kunskapen som ska bedömas. Det finns teknik och kompensatorisk hjälp som gör att man kan kringgå funktionsnedsättningen. Det ska användas.

Text: Ylva Bjelle

 

Ämnen: