Medel att söka för yrkeshögskolor

Fyra unga vuxna personer framför en dator.
Bild: Mimi Thian/Unsplash
Jobbar du inom Yrkeshögskolan? Du vet väl att din läroanstalt kan ansöka om extra medel för att till exempel anpassa examinationer för personer med funktionsnedsättning.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som betalar ut särskilt stöd till de skolor som anordnar utbildning inom ramen för yrkeshögskolan. 

En nyhet är att det nu också går att söka medel för punktinsatser, till exempel om en elev hamnar efter och behöver extra stöd under en period. 

Läs om Särskilt pedagogiskt stöd (SPS) hos myndigheten.

Läs särskilt om ändringar inför hösten 2021. 

Källa: MYh

Ämnen: