Med rätt stöd blir tvåspråkighet en resurs

Med rätt stöd blir tvåspråkighet en resurs
Många tvåspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter får inte rätt hjälp i skolan, menar Christina Hedman.

 Hon har doktorerat på tvåspråkighet och dyslexi. Hennes studier visar att lärare har svårt att avgöra om en elevs svårigheter beror på tvåspråkighet eller dyslexi.

– För att gör en korrekt bedömning krävs kunskap om både dyslexi och tvåspråkighet, säger hon.

Under arbetets gång har hon mött flera tvåspråkiga elever som fått fel hjälp. Läraren tror att eleven har dyslexi, men i verkligheten grundar sig svårigheterna i bristande grunder i andraspråket, och ofta även i modersmålet. Eller tvärtom, läraren tror att elevens svårigheter hänger ihop med tvåspråkigheten, trots att problemen kan vara dyslektiska.

Från L&S 2010 nr 2.

Bild på forskaren Christina Hedman
Bild på forskaren Christina Hedman
Annonser