Lyssna och läsa hör ihop

Maria Levlin Foto: Per Melander, UmU
Maria Levlin Foto: Per Melander, UmU
Två nya avhandlingar visar på relationen mellan läsning och hörförståelse. Barn med nedsatt hörsel har liknande problem med läs- och skrivutvecklingen som barn med dyslexi.

Barn med nedsatt hörsel kan ha problem med läsinlärning. Datorlek för inlärning av kopplingen mellan bokstäver och ljud fungerar därför bra för elever med nedsatt hörsel. Liksom det gör för barn med dyslexi. Det visar en avhandling av Cecilia Nakeva von Mentzer, som lades fram vid Linköpings universitet under hösten 2014. Avhandlingen visar hur barn med hörselskador lättare lär sig läsa när lästräningen kombineras med ljud. Att lyssna och läsa hör uppenbarligen ihop.

En annan avhandling av Maria Levin, som nyligen lades fram vid Umeå universitet, visar på relationen mellan lässvårigheter och hörförståelse. Forskningen visar att elever med lässvårigheter – utan avkodningssvårigheter – i årskurs 2, ofta har svårigheter med hörförståelse. Både hörförståelse och läsförmåga är faktorer som är viktiga för skolresultaten.

Ämnen:

Länkar

Umeå universitet