Lätt att söka med rätt stöd

Lätt att söka med rätt stöd
Med rätt stöd i informationssökning på internet och på bibliotek så klarar sig personer med dyslexi bra. De hittar det som de behöver. Men utan stöd är det värre.

Ny norsk forskning visar på värdet i att få skriv- och rättstavningsstöd när man söker efter information på internet. Sökmotorer som inte ger stavningshjälp/stavningsstöd ger ofta svaret:”Vi hittar 0 svar på din fråga.” Systemen klarar inte av att man stavar fel över huvud taget. Alla ord måste vara korrekt stavade för att ge svar.

– Bibliotekens söksystem kan utformas annorlunda för att bli tillgängligt för personer med dyslexi, menar Gerd Berget som forskar i ämnet.

Sökmotorer som Google och den som vi har på denna sajt ger personer med dyslexi ett bra stöd. Gerd Bergets forskning visar att personer med dyslexi ofta använder Google som en uppslagsbok, för att se om det som de skriver är korrekt stavat. När de fått korrekt stavning från Google kan de sedan göra sökningar i andra system.

Dyslexiförbundets sökmotor kommer från Orilango. Den ger personer som söker stöd både när hen skriver och när hen har tryckt på sök-knappen.

 

Personer framför datorer på ett bibliotek
Annonser