Läs&Skriv nummer 2 är här. Tema: Valåret!

Läs&Skriv nummer 2 är här. Tema: Valåret!
Vi har frågat alla riksdagspartierna om Dyslexiförbundets hjärtefrågor; stöd till barn i skolan, kunskaper om dyslexi på Lärarhögskolan och om man får använda talsyntes på nationella proven. Läs deras svar!

Allan Nilsson blev på 1930-talet blev omyndigförklarad på grund av sin dyslexi. Det var hans hemlighet i många år, till exempel i arbetslivet. På 1980-talet var han med och la grunden för Dyslexiförbundet i Skåne. Idag är han hedersmedlem.

Dyskalkyli innebär svårigheter att räkna. Nu testas en ny screening för dyskalkyli på skolbarn.

Läs om den nya lagen om tillgänglighet på webben och om hur förbundet hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. En ungdomssektion har bildats i Dyslexiförbundet.

Så undrar vi förstås; vilken dvärg är du? Är du Glader, Toker eller Trötter? Alla personlighetstyper behöver samarbeta i förbundet.

Trevlig läsning!

Framsidan av tidningen Läs&Skriv nr 2 2018
Annonser