Upprepad testning bra metod att befästa kunskap

Upprepad testning bra metod att befästa kunskap
Lärlabbet: Repetition med hjälp av tester stärker eleverna!

På Örnässkolan i Luleå har lärarna börjat med en arbetsmetod där de regelbundet och flera gånger låter eleverna testa sig i ämnet, för att förbättra inlärning och minne.

”Vi kör upprepad testning i form av samma prov flera gånger. Eleverna tycker att det är en bra metod” berättar Anna Sandstén, lärare på Örnässkolan.

Med denna metod känner sig eleverna mer trygga och lugna när provet i slutet av lärperioden genomförs. De har repeterat ämnet så många gånger och vet vad som förväntas av dem.

Testningen kan genomföras individuellt eller i grupp. Vid t.ex. ett grupp-prov så diskuterar gruppen fram svaren tillsammans och samtalet tar inte slut iom att testet är inlämnat. Om man ska kunna ett ämne/problem så behöver man kunna förklara den för andra – då blir det tydligt hur mycket man själv förstår. Med denna metod så testas detta om och om igen och till slut vet eleven hur det ska förklaras. Metoden hjälper också eleven att inse vad hen inte behärskar eller förstår. Med den insikten kan eleven själv plugga på just de områdena.

Vill du höra mer om denna metod ska du lyssna på Lärlabbets program. Du hittar det hor URSkola och via länken nedan. Programmet heter Hjärnan och inlärning, avsnitt 10 av 17och har temat: Hjärnan, repetition och minnet. Det är 35 minuter långt. 

Annonser