Förbundet talade med Anna Ekström om läsa-skriva-räkna-garantin

Bild från möte hos Anna Ekström, människor som sitter kring ett bord
Representanter från en rad organisationer mötte Anna Ekström den 17 juni.
Den 17 juni var Dyslexiförbun.dets ordförande Bengt-Erik Johansson inbjuden till utbild.ningsminister Anna Ekström (S) tillsammans med representanter från flera andra organisationer. De hade ett rundabordssamtal om Läsa-skriva-räkna-garantin som infördes den 1 juli.

– Jag framförde att vi ser väldigt positivt på att Läsa-skriva-räkna-garantin införs. Det är bra med en tidig insats. Samtidigt finns en oro över den ekono.miska biten, att kommuner drar ner på skolan. Vi är oroliga att det inte kommer att tillföras tillräckligt med resurser till dessa barn även om det är lagstadgat, säger Bengt-Erik Johansson. Dyslexiförbundet var med när Miljöpartiet presenterade embryot till det som skulle bli Läsa-skriva-räkna-garantin och har varit delaktiga i hela processen fram till att den nu har införts.  

På mötet hos Anna Ekström framförde deltagarna också att lärarutbildning.arna bör lära ut mer om funktionsned.sättningar. 

– Alla blivande lärare bör få en bred kunskap om funktionsnedsättningar.  

Vi menar inte att alla behöver bli speciallärare, men idag blir till exempel Svenska Dyslexiföreningen kontaktad av lärare som frågar hur de ska göra med elever som har dyslexi. Lärarna måste själva leta reda på kunskaper, allt hänger på om de har ett eget intresse, säger Bengt-Erik Johansson.  

Han tillägger att även andra som jobbar i skolan bör få en grundkun.skap i funktionsnedsättningar. Det kan gälla allt från vaktmästare till måltidspersonal.  

Samtalet berörde också elevers arbets.miljö; att den måste vara anpassad så att eleverna kan få arbetsro. Det kan till exempel handla om ljudvolymen eller hur klassrummet möbleras. Regeringen skulle kunna se till att det finns rekommendationer för skolans arbetsmiljö så att den passar elever med funktionsnedsättningar.  

– Anna Ekström tyckte att det var kloka synpunkter, tankar och idéer och sa hon skulle ta dem till sig, berättar Bengt-Erik Johansson.  

Anna Ekström påminde om att hon har januariavtalet att förhålla sig till. Det är ännu oklart om samarbetet med Liberalerna och Centerpartiet fortgår nu när Liberalerna har fått en ny partiledare.  

Mot slutet pratade Bengt.Erik Johansson med Anna Ekström om de nationella proven och möjligheten för dyslektiker att använda hjälpmedel. De bestämde att de ska ett möte i höst om detta ämne.  

Text: Marja Beckman  

 

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Läsa-skriva-räkna-garantin har börjat gälla