Dyslexi är inte ett synproblem

Dyslexi är inte ett synproblem
ChromaGen påstår att deras färgade linser hjälper personer med dyslexi att förbättra sin läshastighet avsevärt. Påståendet är tveksamt, enligt oberoende forskare.

Företaget ChromaGen säger sig kunna hjälpa personer med dyslexi. Nio av tio personer förbättrar sin läshastighet avsevärt. Lösningen är enligt företaget ChromaGen enkel: prova ut och köp deras färgade linser.

Tyvärr är det inte så enkelt att förbättra sin läshastighet. Varför inte?

ChromaGens linser påverkar synen hos människor. Men, människor med dyslexi har inte sämre syn än människor i genomsnitt.

Problemen med dyslexi uppstår från nedsatt förmåga att känna igen ljud som språket består av, enligt oberoende forskare. Dyslexi har ingenting med synen att göra.

 

Läs mer om dyslexi och syn genom att följa länkarna till höger. Materialet är inte längre tillgängligt på den aktuella hemsidan.

 

 

Dyslexi är inget synproblem. Lösningen är inte ett par nya glasögon.
Dyslexi är inget synproblem.
Annonser