Bokmässan om dyslexi

Två inslag på årets bokmässa handlar om dyslexi. Årets bokmässa är digital och öppen för alla. Varför inte passa på?

Den 24 september hålls två seminarium på bokmässan som handlar om dyslexi. Det ena seminariet handlar om om vi ska använda ljudmetoden eller ordbildmetoden för läsinlärning. Det andra handlar om att se den breda bilden av dyslexi. Där deltar vår förbundsordförande Bengt-Erik Johansson.

 

Titel: Är läskunnigheten hotad?

Datum: torsdag / 24 september / 2020
Klockslag: 09:00-09:30
Länk: Bokmässan play https://bokmassan.se/

Läsinlärning med ljudmetoden eller med ordbildmetoden – eller på annat sätt? Vilka blir resultaten? Och hur upprätthålls läskunnigheten? 

Medverkande: Mats Myrberg, professor em i specialpedagogik Stockholms universitet; Ulf Fredriksson, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet; Christina Hellman, universitetslektor em Institutionen för lingvistik Stockholms universitet och ordförande för Svenska Dyslexiföreningen; Louise Wramner, pedagog som var knuten till Livstycket i Tensta..

 

Titel: Älskare Dyslexi!

Datum: torsdag / 24 september / 2020
Klockslag: 10:30-11:00
Länk: Bokmässan play https://bokmassan.se/

Många dyslektiker brottas med en negativ självbild, sprungen ur förlegade fördomar om vad diagnosen innebär. Vi fokuserar ofta på problemen men glömmer bort styrkorna, som kreativitet och problemlösningsförmåga, egenskaper som värdesätts högt på arbetsmarknaden. Att nyansera bilden av dyslexi är viktig för att minska det personliga lidandet och skapa ett lönsamt och inkluderande samhälle. 

Medverkande: Kim Waller, Prinsparets Stiftelse; Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet; Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Programledare: Nour El Refai, komiker

 

Ämnen: