Berättelser som förändrar

Bild på läsande ungdomar på en gräsmatta.
Läsrörelsen startar en lässatsning för elever i högstadium och gymnasium.

Nu startar projektet Berättelser som förändrar. Inom projektet hålls 16 regionala konferenser på 8 orter i Sverige. Lässatsningen ska pågå under hela 2017 och är ett samarbete mellan Läsrörelsen och författaren David Lagercrantz. Den ska nå 200 skolor och minst 35 000 elever.

Satsningen ska utvärderas av forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ämnen:

Länkar

Läsrörelsens hemsida
Mer information om lässatsningen