”Begreppet dyskalkyli är spikat och klart”

Bild på Gunne Bergström
Bild på Gunne Bergström
Dyskalkyli är att ha svårigheter med siffror och tal. Dessa svårigheter finns kvar även när man har tränat upp sig, de går inte bort.

Det bästa man kan göra är att ge personer med dyskalkyli rätt att använda kompensatoriska hjälpmedel, menar Gunne Bergström, pedagogisk utredare och ordförande i Svenska Dyskalkyliföreningen.

Dyskalkyli är ett begrepp för räknesvårigheter som inte beror på bristande skolundervisning eller låg begåvning. Själva funktionsnedsättningen har varit känd bland forskare i mer än 100 år. Inom medicinen och psykologon kallas diagnosen "specifik räknesvårighet". Men snart sjösätts en ny version av det internationella diagnossystemet (DSM-IV). Enligt Gunne Bergström är det redan nu spikat och klart att diagnosen kommer att heta dyskalkyli.

Ämnen: