Arrtodo jobbar för de lässvaga

Anna Hansers Rutäng foto Björn Sedwall
Anna Hansers Rutäng såg behovet av textanpassningar hos sin son med dyslexi och tar nu fram en prototyp till ett verktyg. Arrtodo är en av utställarna på Dysleximässan i oktober.

– Verktyget ska bli en webbtjänst för lässvaga personer, för att skapa läsning utifrån läsarens förutsättningar och behov. Vi har lagt mycket fokus på den grafiska utformningen av texten i böcker. Det kan vara väldigt viktigt vilket typsnitt man väljer, storlek på text, radavstånd, radbredd och så vidare.

Webbtjänsten kommer att består av tre delar: En del där användaren kan anpassa sin text, ett socialt forum där man kan skapa kontakt och ställa frågor till andra personer med liknande behov, och slutligen en del där kunder kan lägga in internt, eget material.

– Nu bygger vi en prototyp för att kunna testa tjänsten mot olika användargrupper.

För att bygga prototypen har Arrtodo fått pengar från Vinnova. På Dysleximässan i Solna i oktober hittar ni Arrtodo i utställningen. Vill hjälpa till genom att vara testperson, så är du välkommen till montern på mässan 21-22 oktober.

Ämnen:

Länkar

Arrtodo
Dysleximässan 2016