Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Aktuell bok: Skriften ger råd till skolpersonal och huvudmän om hur man kan arbeta med stödinsatser inom skolan.

Vad innebär extra anpassningar och särskilt stöd, och vad är det för skillnad på åtgärdsprogram och en skriftlig individuell utvecklingsplan? Läsaren får praktiska tips på hur man uppmärksammar och utreder elevers behov, samt hur man utarbetar, genomför, följer upp och utvärderar åtgärdsprogram.

Skriften går att ladda ner eller beställa via Skolverket hemsida. Se länk i länklistan.

Framsidan av skriften:  Arbetar med extra...
Framsidan av skriften: Arbetar med extra...
Annonser