Äntligen tillgängligare webb

Bilden föreställer kvinna framför datorskärm
Bild:ClipArt
Europaparlamentet har kommit överens om ett direktiv om att göra webbplatser och mobilappar mer tillgängliga.

– Handikappförbunden har arbetat hårt för att få bort undantagen i direktivet och nu har flera, om än inte alla tagits bort, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. 

Syftet med det europeiska webbdirektivet är att göra den offentliga sektorns webbplatser och mobila applikationer tillgängliga för fler människor, exempelvis för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att offentliga webbplatser och mobila applikationer uppfyller europeiska standarder för tillgänglighet, exempelvis riktlinjer för beskrivningar av innehåll som inte är text, och på att skapa innehåll som bättre kan presenteras. Direktivet anger minimivillkor, men medlemsländerna kan tillämpa ytterligare krav för webbplatser och mobilappar inom offentlig sektor. Direktivet förväntas också stimulera marknaden för tillgänglighetsrelaterade produkter och tjänster inom EU.

– Nu ser vi fram emot att direktivet träder i kraft. Universellt utformade digitala produkter och tjänster kommer att göra det lättare för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar eller åldersrelaterade begränsningar, att delta i samhällslivet, säger Stig Nyman.

 

Källa: Handikappförbunden

 

Ämnen: