Alla elever ska kunna läsa i ettan

Alla elever ska kunna läsa i ettan
I regeringens senaste satsningar på skolan ingår ett nytt kunskapsmål: Alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter.

Hur kunskapsmålet ska genomföras undersöks i en nyligen tillsatt utredning. Förutom läsmål i ettan utreds även betyg i årskurs fyra, samt digitalisering och central rättning av de nationella proven. Regeringen har utsett hjärnforskaren och professor Martin Ingvar till utredare. 

 

Läs vad Skolvärlden skriver om målet att alla ska läsa i ettan, vilket anses orealistiskt.

https://skolvarlden.se/artiklar/laskunnighet-alla-i-ettor-ar-orealistiskt

 

Bild på Martin Ingvar
Marting Ingvar utreder nytt kunskapsmål om läsning. Bild: Melker Dahlstrand
Annonser