Tidningen Läs & Skriv

Tidning med dyskalkyli i fokus

Ett spännande nummer av tidningen Läs & Skriv kommer snart i din brevlåda. Temat handlar om dyskalkyli.

Äntligen uppläst text på SVT play

Nu finns det hundratals program tillgängliga på SVT play för dig med lässvårigheter/dyslexi!

Dyslexiförbundet i Malmö presenterar en föreläsning om Tal till text

Dyslexiförbundet i Malmö presenterar en förläsning med Emil Silvhed och Eva Von Bahr om tal till text.

Kampanj i Ljusdal för bättre skola

En lokal grupp med föräldrar i Ljusdal har fått till en dialog med kommunen om situationen i skolan. De berättar öppet om sin kamp i Facebookgruppen "Skolkampen - skolsituationen i Ljusdals kommun".

Öppen med dyslexi eller dyskalkyli på arbetsplatsen?

Du berättar för din chef att du har dyslexi för att du vill ha mer stöd i arbetet. Till din förvåning blir din arbetsförmåga då ifrågasatt. Vad kan du göra?

Sidor