Tidningen Läs & Skriv

Digital läslinjal underlättar läsningen – för alla

Digitala läslinjaler används av många med dyslexi. Linjalen hjälper läsaren att fokusera på rätt rad vid läsning på skärm. Ny forskning visar att den digitala läslinjalen är ett bra verktyg för alla, inte bara för personer med dyslexi.

Internet svårare för personer med dyslexi och dyskalkyli

Vissa funktionsnedsättningar kan göra det svårare att använda digitala produkter och tjänster. Men det är ett faktum som sällan syns i statistik om svenskarnas digitala vanor. Begripsam såg problemet och tog initiativ till en specifik undersökning om svenskar med funktionsnedsättning och internet.
Elin Bengtsson har långt hår och en ljusblå kragtröja

Insändare: Elins väg till läraryrket

Elin Bengtsson har skrivit en tänkvärd berättelse om sin väg till läraryrket och om hur det är att vara lärare med läs- och skrivsvårigheter.

Insändare: ”Vi har alla rätt till ett blomstrande självförtroende”

”Jag skäms inte längre över min dyslexi även om jag stött på viss okunskap från omgivningen. Jag hoppas att mina erfarenheter ska få fler att våga ta igen det som vi alla är berättigad till nämligen rätten till kunskap och ett blomstrande självförtroende.”

Dyslektiska fördelar?

År 2012 gav vi ut ett nummer av Läs & Skriv som hade flera artiklar om dyslexins eventuella framsida. Mycket handlade om kreativitet. Här ger vi en översikt över det i artiklarna som fortfarande är aktuellt.

Sidor