OECD

Framsidan av OECD:s rapport

Skolval ger inte bättre resultat

Delrapport om svenska skolan visar på problemen i svenska skolan. Rapporten från OECD presenterades 2 december 2014.
Bild på lärare.

Svenska lärares matematikkunskaper inte i topp

Svenska lärare har sämre matematikkunskaper än övriga svenskar med högskoleutbildning. Det visar data från PIAAC, OECD:s undersökning om vuxnas kunskaper.
Bild på elever och lärare

OECD-analys av den svenska skolan

Höj läraryrket, fördela pengarna bättre i skolsystemet och ha högre förväntningar på eleverna. Det skulle ge bättre skolresultat säger OECD.
Prenumerera på