Skrivning

Det finns många verktyg som underlättar för dig när du ska skriva. Här presenterar vi de vanligaste funktionerna.

Stavningsprogram

 • Rättstavningsfunktionen i det vanliga ordbehandlingsprogrammet i datorn är fullt tillräcklig för de flesta.
 • För den som har större behov finns ett rättstavningsprogram för personer med dyslexi, Stava Rex.
 • Det finns även ett rättstavningsprogram på engelska, Spell Right, som är speciellt framtaget för dyslektiker med svenska som modersmål. I programmen finns viss grammatikkontroll.
 • Även Googles sökfunktion (google.com) kan hjälpa dig med stavning: Skriv in ett ord och sök på det så får du stavningsförslag.

Ordbok

 • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien finns tillgänglig som gratis app på AppStore och GooglePlay.
 • Gustavas ordböcker bygger på Svenska ordboken och Engelsk ordbok. Programmet hjälper dig söka efter rätt ord även om du stavar fel.  

Ordprediktion
Program som föreslår vad det är för ord du försöker skriva, och ger dig en lista av tänkbara ord att välja mellan.

 • Program som Saida, Prophet Multi och Penfriend tar hänsyn till dina felskrivningar, och varnar för ord som lätt kan sammanblandas.

Ljudstöd vid skrivning

 • Programmet Talande tangentbord läser upp varje bokstav du skriver.
 • Det finns även talsynteser med skrivstöd som läser upp bokstäver, ord och mening samtidigt som du skriver, exempelvis ClaroRead Plus, WordRead Plus, Clicker Writer, Budgie Pro och CD-ord. Funktionen hjälper dig att höra skrivfel, som kan vara svåra att upptäcka med ögat.
 • Appen/tjänsten Google Translate/Google Översätt ger ljudstöd: 1. välj språk och skriv in ordet i det första fönstret, välj att översätta till vilket språk som helst, 2. klicka sedan på högtalarikonen i första fönstret.

Appar för skrivning
Läs mer på sidan: Hitta rätt i app-djungeln

Anteckningsstöd

 • SmartPen är en penna som spelar in ljud samtidigt som du gör egna noteringar på ett speciellt papper. När du klickar på en notering spelar pennan upp det som sades när du gjorde noteringen. Ljudfilerna kan överföras till datorn tillsammans med texten du själv skrivit. En version av pennan har inbyggd OCR-funktion, som omvandlar dina anteckningar till digital text.
 • Ett program som fungerar på ett liknande sätt är SoundNote.

OCR
Dokument som du skannar in i datorn sparas i första hand som en bild. Med hjälp av ett OCR-program omvandlas texten i bilden till digital text, som du kan bearbeta i ditt ordbehandlingsprogram. OCR-program finns för dator, för skannerpennor och mobiltelefon.

Fickminne
Du kan spela in det som sägs på ett särskilt fickminne/diktafon. Många nya mobiltelefoner har denna funktion inbyggd. Det finns också en liten daisyspelare med inspelningsfunktion, Milestone 312. Ljudfilerna kan du föra över till datorn.

Talingenkänning
Inspelat tal kan omvandlas till text med hjälp av program för taligenkänning eller diktering.

 • VoiceXpress är ett program för PC.
 • Det finns även program för taligenkänning att ladda ner till din smartphone, för iPhone: Dragon Dictation och för Android: Dictus.

Tangentbordsträning
Du tränar på att skriva utan att behöva titta på tangentbordet, exempel på program är ABC på PC.

Scannerpennor
Det finns flera olika digitalpennor /scannerpennor för inläsning och översättning som kan underlätta när man skriver. 

Verktyg för att läsa
Läs mer om olika verktyg för att läsa på sidan: Läsverktyg

 

Länkar

Skoldatateket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Logopeden i skolan
Elevsajten/ Skolon
Svensk talteknologi
Iris
mv-nordic
Frölunda data
Hargdata
Icap
Digitalpennor för inläsning och översättning
Dyslexibutiken
Talsyntesen Tor Talk