Matematik

Flicka framför kulram
Bild: Eva Hedberg
Den som har specifika räknesvårigheter lägger ner mycket energi på enkel räkning och får mindre kraft åt att lösa det verkliga problemet. Därför är det viktigt att skolan tillåter hjälpmedel. Matematik är mycket mer än att vara snabb på siffror.

Hjälp att visualisera tal och mängder
Personer med svårigheter att uppfatta tal och mängder kan behöva verktyg som gör att tal och siffror blir mer konkreta.

Exempel på sätt att konkretisera tal och mängder är med:

 • kulram
 • abakus
 • tallinje
 • pärlstavar
 • räknestavar
 • pengar
 • måttband
 • och våg.

En modern abakus är Babakusen (finns även som app till iOS) , som snarast är en kombination av kulram och räknesticka. Tärningsspel, spel med pengar och många spel på datorn övar barns uppfattning av tal och siffror.

Lathundar/Laborativ matematik
Den som har svårt att automatisera multiplikationstabellen kan vara hjälpt av att få tabellerna som lathund. Det kan också vara ett bra stöd att få uppställningar och formler som lathund.

Även olika Laborativa material så att eleven kan se och känna på matematiken. Se länkar nedan. 

Miniräknare/Kalkylator
Ett viktigt verktyg för den som har svårt att lära sig huvudräkning. Finns både i fysisk form och som program till dator, platta eller mobil. 

Läs- och skrivstöd
Den som har läs- och skrivsvårigheter kan få svårigheter att lösa matematikupgifterna i skolan om problemet presenteras i text. Ett tips är att använda talsyntes för uppläsning av problemet, men också för att lyssna på det egna svaret. Det gör det enklare att upptäcka skrivfel som omkastade siffror. För vissa miniräknare finns talsyntes som läser upp de siffror du knappar in, det finns också talsynteser som läser upp matematiska kommandon och formler.

Exempel på några program/appar och annan hjälp:

 • Babakus (iOS): app som erbjuder ett annat sätt att räkna. Appen är borttagen från App store 2019.
 • Mattecentrums räknestugor: I räknestugorna kan du få hjälp med matematik gratis. 
 • En bra miniräknare: i fysiska eller digital form.
 • Photomath (iOS):  både en vanlig miniräknare men också ett sätt att fotografera av räkneuppställningar för att omvandla till digitalt format.
 • Fingu (iOS): Program för att träna mängduppfattning. 
 • Unit Converter (Android) eller Convert Any Unit Lite (iOS): För att omvandla olika mängdbegrepp.
 • Kart-appar till mobiltelefon eller platta för att kompensera brister i spatialförmåga.
 • Olika stöd för minnet så som: röstinspelning och kamera för mobil/platta.

 

Länkar

Nationellt Centrum för Matematik
SPSM Matematiksvårigheter
Skolverket
Dyskalkyli.nu
Abakus
Boken Matteverktyg
Boken Att räkna med barn
Mattecentrum
Betapedagogen Laborativ matematik