Lättare att lära med film

Ditte Lundgren studerar animering med hjälp av filminstruktioner. Hon har själv dyslexi och tycker att detta är ett bra sätt att lära sig.
Ämnen: